Friday, March 20, 2009

PostiNG,,,

PERMOHONAN PENEMPATAN DI DALAM KEMENTERIAN PENGAJIAN MALAYSIA
PERHATIAN KEPADA SEMUA WARGA UPSI

Mulai 1 Mac 2008, Permohonan untuk berkhidmat (POSTING) di dalam Kementerian Pengajian Malaysia (KPM) bagi graduan lulusan Sarjana Muda Pendidikan dari Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia perlu membuat permohonan secara dalam talian (e-GST) yang boleh diakses melalui laman web kementerian Pelajaran Malaysia di http://www.emoe.gov.my
Pelajar semester 8 dan keatas (Semester akhir pengajian )yang telah menerima surat tamat yang telah disahkan oleh senat dan slip keputusan akhir SAHAJA yang dibenarkan membuat permohonan posting secara on-line.
Perlaksanaan ini tidak terpakai untuk pelajar-pelajar PKPG, Bekas Guru (Guru dalam perkhidmatan ) dan DPLI.

Unit Pengijazahan,
Bahagian AkademikUniversiti Pendidikan Sultan Idris
=harap maklum=




No comments:

Post a Comment